వ్యవస్థాపక సంపాదకులు

దేవులపల్లి అమర్

ఎడిటర్

దేవులపల్లి అజయ్

Category: అరుగు

మనిషి సామాజిక బాధ్యతలను విస్మరించకూడదు

పరాజితుల తో వాపే తప్ప బలు పు రాదు

నిరుపమానం, నిర్విశేషం, నిష్కళంకం… రామనామం

మూడు బులెట్లు… ముగ్గురు మహిళలు బస్తర్‌లో ఒక బూటకపు ఎన్‌కౌంటర్‌

తెలంగాణ సోయి…. ప్రాతస్మరణీయుడు..పాలెం సుబ్బయ్య

సంక్షేమ రాజ్య దార్శనికుడు ..ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షుడు

‌ప్రజల హక్కులకు కోర్టులు సంరక్షకులు..!

రాజనీతిజ్ఞుడు..పివి

ఉగాది ప్రాశస్త్యం

‘‌కళ’కాలం తోడుగా… కన్నీటి వరదలోనూ హరికథార్చన!