వ్యవస్థాపక సంపాదకులు

దేవులపల్లి అమర్

ఎడిటర్

దేవులపల్లి అజయ్

Category: ప్రాంతీయం

ఎంఐఎంకు ప్రతిపక్ష హోదా..?

ఆం‌ధ్రప్రదేశ్‌ ‌లో అత్యధిక శాతం పోలింగ్‌ ఎవరికి మేలు?

ప్రమాదాలు నిత్యం..చర్యలు శూన్యం

అటు.. ఇటు… కొందరి తలలు పగిలినయి

వోట్ల సభకు పోతాంటే టక్కర్‌ …

మా కిచ్చే మొత్తంల కమీషన్లా…

వోట్లయే దాక.. భయంగనే ఉంది…

బొందమ్మకు చెక్కరొచ్చినట్లయితాంది

రైతు.. పత్తి చేను వైపు దిగాలుగా చూసిండు..

వొల్లంత… దెబ్బలే..!!